3
Nguineay apmajlüy nipilan wüx laliüc mümb a iüt cam
At aton Timoteo, netam mejaw aag agüy, cos wüx landüy wüx apmümb aaga iüt cam, quiaj apmajlüy xeyay naél, xeyay ngo majneaj. Apmajlüy nipilan andiümüy nejáyan quiaj, at apmajlüy mondiümdiüm tomiün, monlombojchay, monrangrangüy, mondeac ngo majneaj wüx Teat Dios. At apmajlüy nipilan ngo mayariw andeac nateataran, nexiül, ngo marangüw casa nicuajind dios. Altiül nadam omeajtsüw, ngo metam nejiw aljane. Ngondom mawüniw wüx omeajtsüw leaw arang alinop. Andeacüw ngo majneaj wüx ombas alinop. Ngo maiücüw wüx leaw nejiw andiümdiümüw. Ajcüyiw, ngo majiürüw lasta nejinguind. Itsojayéjan jane nendiüm marang najneaj. Apmajlüy monwaiich masey ajüic ajneaj aweaag. Apmajlüy monrang leaw andiümüw, lango majawüw wüx; ngo marangüw casa nejinguind, lamong wüx alomboochayej. Altiül apmandiümdiümüw leaw andiümüw, ngome leaw andiüm Teat Dios. Altiül apmapiüngüw arangüw najneaj, apmajüiquiw atnej mondüüb Teat Cristo nejiw pero arangǘwan, ngome naleaing.
Nde mequiüjpüw ajcüwa nipilan quiaj. Cos altiül ajcüwa monquiaach quiaj andiümüw majmeliw jangantanej aniüng, maxomüw alngün nechach najtaj mawaijchaw. Ajcüwa montaj quiaj najen apmanguiayiw cos xeyay ajiürüw nisoet, arangüw áagan leawa nejiw andiümüw. Ajcüwa montaj quiaj andiümüw manguiayiw leaw aquiaach jangantanej; pero masey nop apmaquiaach nejiw leaw naleaing, ngo mayariw. Atnej ajcüwa monxey monwüneay, nenütiw Janes y Jambres, leawa tandiümüw mapalüw a Moisés; atnej nganüy aton ajcüwa nipilan quiaj andiümüw mapalpalüw leaw naleaing. Cos nejiw ayacüw wüx omeajtsüw leaw ngo majneaj, pares niquimas ngondom mayariw andeac Teat Cristo. Pero nejiw ngondom marangüw leaw andiümüw, cos meáwan nipilan apmajawüw nguineay michachiw, atnej tajaraw nguineay tarangüw ajcüwa ijpüw monxey tanomb wüx tandiümüw mapalüw a Moisés.
Pablo ndójwüx asaj Timoteo nguineay netam marang
10 Pero ique Timoteo, lamejaw nguineay saquiaach, nguineay sarang. At lamejaw cuane sandiüm narang, ijaw nguineay sandüüb Teat Cristo. Lamejaw nguineay saíüc wüx cuajantanej, nguineay sajiür lasta nipilan; at aton ijaw ngo nacueat masey samongoch cuajantanej. 11 Lamejaw nguineay tamongochiüs tiül ajcüwa cambaj Antioquía, Iconio, Listra, nguineay tamongochiüs ngo majneaj quiaj. Masey, cos Teat Cristo tawün xic tiül meáwan aag ayaj. 12 Icootsa ajawaats naleaing meáwan leawa nendiüm marang najneaj apmamongoch xeyay moncüy, cos andüüb Teat Cristo Jesús. 13 Pero nipilan monrang ngo majneaj, y monwaiich apmarangüw más xeyay ngo majneaj, apmewaijchaw, at apmawaiicharanüw.
14 Nganüy ique Timoteo, tan iriümb indüüb leawa terquiajchay wüx, cos lamejaw aag ayaj naleaing; at ijaw jane taquiaach ic. 15 Cos nde wüx iliün mepateay terquiajchay wüx Nangaj Mipoch Teat Dios. Wüx aag ayaj ijaw nguineay alndom mendüüb Teat Cristo Jesús, y nej apmawün ic wüx meáwan nisoet. 16 Meáwan Nangaj Mipoch Teat Dios, aag ayaj taw naleaing atnej Teat Dios tandiüm. Apmambeol wüx apmaquiajchich, apmüüch mayaag aljane cuane teamarang, apmambeol marangüch palan, apmatiib ocueajich cuane najneaj marangüch. 17 Atquiaj nopnop nendüüb Teat Dios apmajiür palan leawa netam, quiaj apndom marang meáwan najneaj leawa Teat Dios apmüüch nej marang.