Poch tarang San Pablo müüch Tito
TITO
1
Teat Pablo atepeay teat Tito
Xique Pablo nerangas minajiüt Teat Dios, at miapóstol Teat Jesucristo xic. Xique tüjndiüs niün nasajüw mayariw mipoch Teat Cristo leaw lamarriiüd nejiw Teat Dios; nüjchiw maxomüw omeajtsüw wüx aaga naleaing nanderac leaw andüjpiiüts, cos aag ayaj üüch marangüch leaw andiüm Teat Dios. Xique sarang meáwan aag ayaj para majawüw wüx aaga leawa teamacüliiüts, aag ayaj mapacaats meáwan nüt. Cos aag ayaj nde wüx nganaw majlüy a iüt cam Teat Dios lamapiüng apmüüch; nej ngondom mawaiich. Nganüy cos lamatüch a nüt, Teat Dios aaga newün icoots wüx, lamüüch xic nüüch manguiayaran aaga najneaj nanderac wüx Teat Jesucristo. Aaga nawiig cam sarang nüüch ic teat Tito, cos sayaag naleaing ique atnej xecual ic, cos ayariür andeac Teat Cristo. Miteatiiüts Dios at Teat Jesucristo newün icoots wüx, mambeol ic, müüch ic xeyay monajneaj, at mejiür monapacüy wüx Mipoch Teat Dios.
Leaw tarang teat Tito tiül Creta
Ique lamejaw neol tacueatiüs ic tiül aaga iüt tiül ndec nenüt Creta, cos tacueatiüs ic mendondoch leaw nganaw mümb majlüy, at meyac montangtang ombas monajiüt tiül monyar andeac Teat Cristo tiül meáwan noicnoic cambaj, atnej tasajas ic merang. Pero naleaing iyac leaw ijaw nerang najneaj, leaw ajiür nop minjtaj nej, at micual nej aton andüjpiw Teat Cristo, ngo manderac wüx ombasüw nejiw mapiürang nejiw arangüw leaw andiümüw, ngo majiürüw nepaj nej ocueajiw. Jane natang nenajiüt tiül mondüüb Teat Cristo netam marang najneaj, cos minerang minajiüt Teat Dios nej. Ngondom marang andíüman nej, ngome najen ajcüy, ngome nangün, ngome neyambyamb moncüy, ngome newaiich maxomxom tomiün. Pero nej netam majüiquich naleaing apac omeaats majaw jangantanej wüx apeay majaw nej. At netam majiür monajneaj, nop nexom omeaats, nerang najneaj, neech omeaats marang leaw andiüm Teat Dios, nop nerang leaw ayaag tiül omeaats aag ayaj najneaj, ngome leaw andíüman nej. Netam nop leaw nendüüb wüx aaga naleaing nanderac leawa taquiaacharan wüx, para alndom mambeol jangantanej maxom omeaats wüx Mipoch Teat Dios, y müüch mapal ombeay jane nepiüng aag ayaj ngo maleaing.
10 Cos almajlüy xeyay nipilan ngo mayariw wüx ajpaj ocueajiw, nelomboochayej wüx andeacüw, monwaiich. Leaw najntsop wüx arangüw atquiaj, ajcüw ayaj judíos monpiüng netam aaga circuncisión. 11 Meáwan ajcüw ayaj netam majpal ombeayiw, cos üjchiw machiweaw omeajtsüw moncül tiül nden niüng ajmeliw. Aquiajchiw leaw ngo maleaing para maxomüw wüx alngün tomiün.
12 Atnej tanomb tapiüng nop naw tiül nejiw, tandeac wüx ombasüw micual miíüt nej. Tapiüng: “Monaw Creta monwaiich nejiw, napatüw, rombüy, aton neanchiw”, aw. 13 Aaga nanderac quiaj naleaing. Pares netam mepaj ocueajiw para marangüw najneaj, majüiquich naleaing ayariw andeac Teat Cristo. 14 Isajüw nde müjchiw olajcüw manguiayiw mayariw leaw andeacndeacüw nipilan judío, at leawa nipilan apiüngüw netam marangüch, cos ajcüwa nipilan quiaj ngo mandüjpiw leaw naleaing.
15 Ajcüwa monyac omeaats wüx leawa najneaj, meáwan cuajantanej leaw almajlüy, najneaj majawüw. Pero jane ngo mayariw andeac Teat Dios, jane monyac omeaats wüx leaw ngo majneaj, nejiw ayajcüw ngo majlüy nicuajind najneaj; cos xeyay ngo majneaj alwüx omeajtsüw nejiw, lango mayajcüw cuane najneaj. 16 Nejiw apiüngüw andüjpiw Teat Dios, pero naleaing ombeayíwan; cos wüx meáwan aaga arangüw quiaj, ajüiquichaw ngome áag teamarangüw. Xowüy micoraje omeajtsüw, ngo marangüw leaw asoiquiw, at ngondom marangüw nicuajind najneaj.