3
Ocekitpitpiyũ, g̃asũ õn wara'at ekawẽn jeymukũyjo. Ocewebeam cuy epeyekawẽn Deus eju.
— Pauloyũ juy esubuywan ixeyũ be dao ma ekawẽn muwẽn ãm soat ka watwat pe — i juy epe'e cebe. — Ya'ĩjojo'ibiyũ juy eg̃utabun ekawẽn kay apẽn cuk adi ẽn ocemutabun iap puxim — i juy epe'e cebe.
Soat g̃u itabut Jesus ekawẽn kay. Ixeyũ itabut'ũmayũ ikẽrẽat mujurũg̃rũg̃ soat ka dag̃. Warẽmtag̃ ip jekukum. Imẽnpuye:
— Pauloyũ juy etaxijo ikẽrẽat mujurũg̃rũg̃'ukayũ be yaokaap puxim — i juy epe'e Deus pe.
Imẽnpit soat em wuykukukat e'em apẽn cuk adi o'e'e iap tag̃. Ixe jeya'õmucan. Ixe jeydaxijo ikẽrẽat mujurũg̃rũg̃'ukayũ kukukat pui bewi―Satanás pui bewi. Apẽn cuk adi oce eywebe iap tag̃ eyju jekukum. G̃uyjom tak iboap tag̃ epeku soat em. Ocetaybit iboam. Imẽnpuye wuykukukat ocemucokcokcog̃ eykay.
Eywebeam õn kawẽnwẽn Deus eju.
— Bay, exe ocekukpin cĩcã juk adi ocesop — i õn e'em cebe. — Tessalônica ka watwat cuy esubuywan ixeyũ be xipan warara'acat kuk am — i õn e'em. — Bay, Cristo juk adi itaxi jĩjã osunuy ipiat'ajo am — i õn e'em. — Tessalônica ka watwat cuy esubuywan itaxi am ip ipiat'ajo am — i õn e'em.
Ocekitpitpiyũ, pũg̃pũg̃ wuykitpitpiyũ'in ibu'u jĩjã kapig̃. Apẽn cuk adi oceju eymutaybitbinap tag̃ g̃u ip jekukum. Ixeyũ burem cĩcã g̃u juy epeku. Iboam oceju e'em eywebe wuykukukat Jesus Cristo a'õbi. Eyju eyetaybit apẽn cuk adi ocekukuku iam. Imẽnpuye ocekukuap puxim cuy epekuku. Eyxe bima juk adi ocebu'u'u g̃u ocesop kapig̃. Tei'ũm g̃u juk adi ocejajat ocexan eyxewi―teihem acã. Kabiam cuk adi ocejekapikpik, ixima dag̃ tak eyxewi ocexat ojuyap puxim, ocemukaypinput ojuyap puxim tak. Cedag̃ kuka o'e ocewebe ocexat ojuy am eyxewi, Deus ekawẽn eymutaybitbin puye. Imẽnpit eyxewi juk adi ocejoojuyjuy g̃u. Ocebu'u'u g̃u juk adi ocesop kapig̃ eyju dak eybu'uap puxim.
10 — Ibukapik'ũmat jekõn g̃u juy — i juk adi oce'e'e eywebe eyxe bima.
11 Ijudup mubarararag̃ oceju kuy juk eyawẽg̃ oceyawẽg̃tobuxik puye.
— Ibu'u'u ip kapig̃ pũg̃pũg̃ Tessalônica ka watwat — i juk adi o'e'e ip ocewebe. — Jebureyũ muymuy acã ip e'em — i juk adi o'e'e ip ocewebe.
12 — Eybu'um g̃u juy epesop kapig̃ eyxat pu am, eydoti bu am tak — i oceju e'em ibukapik'ũmayũ be. — Eybureyũ epejomuymuy g̃u juy — i oceju e'em cebe ip. — Eyekawẽntim cuy epesop — i oceju e'em cebe ip wuykukukat a'õbi―Jesus Cristo a'õbi.
13 Ocekitpitpiyũ, eyju bit xipacat mujurũg̃rũg̃ap epeyepere g̃u juy. 14 Ijudup ekawẽn kay kũyjobit'ũmat eju g̃u juy epekuku ixe musũsũn ãm. Waram aco'i kũyjobin je'e isũsũn puye. 15 Eykay itakomaat kukap puxim cuy ixe epejukuk. Ixe bit cuy epeyawẽ eykitpit puye.
16 Wuykukukat wuyag̃uymucũg̃ucũg̃.
— Okukukat, Tessalônica ka watwat ag̃uymubabibin cuy eg̃uy soat em―xipacat cebe ip jebapukpug̃ pima, xipat'ũmat jebapukpug̃ pima dak — i õn e'em cebe. — Soat em cuy ag̃ eg̃uy ixeyũ kay — i õn e'em cebe.
17 Paulo kato mujujum eywebe iaptup mubarararag̃ õn obubin ma. Imẽn cuk adi otupmubararak soatup―wemudupmubararaktup. Imẽn ma ijudup tak otupmuju eykay.
18 — Xipan cuy Tessalônica ka watwat ejukuk — i õn e'em wuykukukat pe―Jesus Cristo be.
Ibũrũdup ma.