5
Mihao ho phosalna
Hinveuvin, nangho mihao hon: Kap'un chule lunghem pumin maoleuvin, ajeh chu tijat um hahsatna ho jouse na masanguva aume. Nagou thilhou amonlha gamtai, chule napon hoitah tah hou jong nget in ane heng gamtai. Na sana hou le na dangka hou panna bei asoh gamtai. Na gou thil hou na sahlut u chun na tahsau chu meikah banga aneh mang ding ahi. Hiche gou nakhol khomu chu thutan nikhoa dinga nangho dounaa hung pang ding ahi. Ajeh chu ngaiyun! Naloulhou atohman nalhimlhah peh hou ka awgin ngaiyun. Atohman napehlou hou chun nangho dounan kho ahin samui. Ajeh chu nalouuva tohman napehlou hou kana aw chu Van Pakai sepaite nakolsunga ahung lhung tai. Nanghon leiset chunga hi nomsatah a nahinkhou namanu ahin, na ngaichat chasunu chu nasuh bulhit u ahi. Nangho nakivah thaovu hi nakithana diu nikhoa dinga nahi tauve. Nanghon suhkhel neilou ho chu themmo nachanuva chule natha vangun, amaho chun nalethuh pouve.
Thoh hat tothoa taojing
Sopi deitahte, Pakai hungkilena ding na-nga nauva thoh hat un. Loubol mipan thoh hattah'a goju masa le goju nunung angaji khu ngaito uvin. Amaho chun chang amina chang atphat man lutah chu kinem tah in angah uve. Nangho jong thoh hat'un, lung det'un, ajeh chu Pakai hung na ding anaitai. Sopite, khat le khat kiphun lou jenun, achuti louleh themo changin umget uvinate. Ajeh chu veuvin-Thutanpa chu kot'a adinge! 10 Kasopi deitahte, thohhatna thudola avetsahpi dingin, Pakai mina thusei themgao ho veuvin. 11 Thohgimna thoh jouho eihon jabolna lentah ineiyuve. Vetsahnan, nanghon Job thoh hat chu nana heuve. Ajonaa Pakaiyin ichan geiya akhoto hitam, ajeh chu Pakai hi lungset dimset le khoto them ahi. 12 Ahin adehset'in, kasopiteho, van panin ahilouleh lei panin, ahilouleh ipi pen min hijongleh kihahsel hih beh un. 13 Nalah uva hahsatna thoh um'em? Natao jing diu ahiye. Chule thangvahna ding ajeh neihon Pakai chu avahchoi jing diu ahi. 14 Nalah uva ana damlou um'em? Nanghon houbung upa ho ahunguva, nachung uva Pakai mina thao anuuva chule taona aneina dinguva nakou diu ahi. 15 Hitobanga tahsan neitah a taona chun ana chu adamsah a, chule Pakaiyin nadamsah dingu ahi. Chule nanghon chonsetna chu nana bolu ahileh ngaidam chang ding nahiuve. 16 Na dam theina dingun nachonset'u khat in khat koma phong unlang, chule khat chu khat dingin taovun. Michonpha lung gutten'a ataona chun thaneina lentah aneiyin chule kidangtah ahinbol doh e. 17 Elijah chu eimaho tobangbep mihem ahin, chuti ahijeng vang'in lung giltah a gojuh louna dinga ataova ahileh kum 3 le akeh leiset a go ajutapon ahi. 18 Chutah in ama ataokit in ahileh vana konin go ajun chule leiset'in aga asodohtai. 19 Kasopi deitahteho, nalah uva thutah'a kona avahmanga naumuva ahinlepui kitah auma ahileh, 20 Koi hita jongleh michonse hin lepuiya chu, hiche mi chu thinaa kona huh doh ahin chule chonset tampi ngaidamna ahinlhut ding ahi
5:2 Matt 6:19 5:4 Danbu Ni Na 24:14,15 5:11 Job 1:21,22; 2:10; Labu 103:8 5:12 Matt 5:34-37 5:14 Mk 6:13 5:17 1 Lgt 17:1; 18:1 5:18 1 Lgt 18:42-45 5:20 Thuchihbu 10:12; 1 Pet 4:8