4
“¿Yaje rita Esᵽíritu Santore jeyobaaikaᵽitaka nawãrõtiyayu je'e?”, ãrĩwa'ri jia mija ã'mitiririjaᵽe
Mija ã'mitiᵽe yijeyomarã. “Tuᵽarã oka bojaĩjirimaja yija ime Esᵽíritu Santore yijare jeyobaamaka”, ãñurãte mija ᵽõ'irã etarãñu. I'suᵽaka naᵽakã'ã “¿Yaje rita oka Esᵽíritu Santore nare jeyobaaikaᵽi nawãrõtiyayu je'e?”, ãrĩwa'ri jia nare mija ã'mitiᵽe. “Ᵽakirimaja nimarãkareka nare mayi'riberiye'e”, ãrĩwa'ri i'suᵽaka mijare ñañu. Ika wejea sareka maima ritatojoreka rĩkimarãja ᵽakiriwãrõrimajare ime. “Maᵽo'ia uᵽaka kiᵽo'ijirirã ika wejeareka Tuᵽarãte ᵽũataekaki kime Jesucristo”, ãñua wãrõrãñurãte ᵽuri “Rita oka, Esᵽíritu Santore jeyobaaikaᵽitaka jairã nime”, nareka mija ãrĩwãrũrãñu. Aᵽerimarã ᵽuri i'sirokaᵽi wãrõbeyurã imarĩ, Esᵽíritu Santore jeyobaaikaᵽimarĩa wãrõirã nime. I'suᵽaka nabaayu, Cristore Jo'ata'aikirikakaka wãrõrimaja imarĩ. I'suᵽaka simamaka “I'suᵽaka ima wãrõrimajare imarãñu”, ãñua õrĩtikarã mija ime. Maekakaoka “Ika wejea ritatorekaja nimatiyu i'suᵽaka ima wãrõrimaja”, ãrĩwa'ri mijare yibojayu.
Mija ã'mitiᵽe wãtaka ñoñurã. Tuᵽarãrirã mija ime. Suᵽabatirã ᵽakimajaroka nawãrõika mija ã'mitiriᵽe'yoyu. Satanáre ᵽakirika wãrõrimajare jeyobaako'omakaja ĩ'rãᵽẽ'rõtorãja nare mija baayu Satanáre tẽrĩwa'ribaji õñuka kimamaka Tuᵽarã. Tuᵽarãte yaᵽabeyumiji wãrõrimaja ᵽuri ᵽo'imajare waᵽuju ᵽuᵽajoairokaᵽiji wãrõirã. I'suᵽaka nawãrõmaka, ika ritatojo wejeareka imarãte nare ã'mitiriᵽẽayu Tuᵽarãte õrĩberiwa'ri. Maa ᵽuri, Tuᵽarãrirã maime. I'suᵽaka simamaka mawãrõrijayua ã'mitiriᵽẽairã nime Tuᵽarãte yi'yurã ᵽuri. Tuᵽarãte yi'ribeyurã ᵽuri, mawãrõrijayua ã'mitiriᵽe'yoirã. Suᵽa imarĩ nawãrõika ã'mitiritirã, “Ika rita bojariroka sime. I'sia ᵽuri waᵽuju ᵽakirimajaroka sime”, ãrĩwãrũirã maime.
Mare wayuĩarimaji Tuᵽarãte ime
Mija ã'mitiᵽe yijeyomarã, mawayuĩabu'arijariye'e, aᵽerãte mare wayuĩarũjerijayuki Tuᵽarãte ima simamaka. Suᵽa imarĩ wayuĩabu'arijayurã nime Tuᵽarã makarã, suᵽabatirã jia kire õñurã nime. Ᵽo'imajare wayuĩarimaji Tuᵽarãte imamaka, wayuĩabu'abeyurã ᵽuri kire õrĩbeyurã nime. Ikuᵽaka Tuᵽarãte maro'si baaeka mare wayuĩawa'ri: Kimaki ĩ'rĩkaja imakiteje maro'si kiᵽũataeka õñia maimajiᵽarũ ãrĩwa'ri. 10 Ikuᵽaka sime aᵽerãte wayuĩarika: Tuᵽarãte mayaᵽaika uᵽakamarĩa sime. Ikuᵽaka sime, ĩakõrĩ je'e: Tẽrĩrikaja mare wayuĩawa'ri Kimakire maro'si Tuᵽarãte ᵽũataeka kireyaekaᵽi ãrĩwa'ri ba'iaja mabaaika ye'kariaokaro'si.
11 Mija ã'mitiᵽe yijeyomarã, i'suᵽaka Tuᵽarãte jimarĩa mare wayuĩatiyaeka simamaka, mawayuĩabu'ajĩñu maaoka. 12 Maki imabeyuka Tuᵽarãte ĩaiki. I'suᵽaka simako'omakaja mawayuĩabu'ajĩkareka kika ĩ'rãtiji ᵽuᵽakirã maime. Suᵽabatirã kiuᵽakaja mare kijarirũjeyu. Suᵽa imarĩ kire yaᵽatiyarĩji yaᵽairã majayu. 13 Tuᵽarãte Esᵽíritu Santore mare ña'ajããeka simamaka, “Kika ĩ'rãtiji ᵽuᵽakirã maime, suᵽabatirã kiuᵽakaja mare kijarirũjeyu”, ãrĩwãrũirã maime. 14 Suᵽabatirã yija ĩaeka mirãka mijare yija bojaerã baayu. Ritatojo wejeareka imarãte tããrimaji imarũkikaro'si Kimakire maro'si ᵽũataekaki Maᵽaki. 15 “Tuᵽarã Maki kime Jesús”, ãñurã ᵽuri, Tuᵽarãka ĩ'rãtiji ᵽuᵽakirã nime. I'suᵽakajaoka naka kime kiro'si.
16 Tuᵽarãte mare wãtaika koritiirã imarĩ, mare kiwayuĩaikakaka yi'ririjayurã maime.
Mija ĩabe: Ᵽo'imajare wayuĩarijayuka kime Tuᵽarã. Suᵽa imarĩ, kiuᵽakaja aᵽerãte wayuĩarijayurã ᵽuri, Tuᵽarãka ĩ'rãtiji ᵽuᵽakirã nime, suᵽabatirã kiuᵽakaja nare kijarirũjeyu. 17 I'suᵽaka imarã imarĩ, Tuᵽarãte yaᵽaika uᵽakaja ᵽo'imajare wayuĩairã majayu. Suᵽa simamaka ᵽo'imajare kiwã'marãñurĩmi seyarãka ᵽoto “Ba'iaja mare kibaarãñu je'e”, ãrĩwa'ri kĩkibekaja maimarãñu, Jesucristore imarijarika uᵽakaja õ'õrã maimarijayua simamaka. 18 Tuᵽarãte yaᵽatiyarĩji yaᵽairã imarĩ kire makĩkibesarãñu. I'suᵽaka imawa'ri kire makĩkirũkia imakoᵽeika ĩ'rãᵽẽ'rõtorãja mataayu. “Ba'iaja yibaaika waᵽa ba'iaja Tuᵽarãte yire baarãñu je'e”, ãrĩᵽuᵽajoairã ᵽuri saruᵽu kĩkibaraka ba'iaja ᵽuᵽayurã. “I'suᵽaka nimamaka jia kire yaᵽatiyarĩji yaᵽabeyukajirã nime ruᵽu”, nareka marĩwãrũyu.
19 Mamarĩji Tuᵽarãte mare wayuĩaũ'mutika simamaka, kire, suᵽabatirã ᵽo'imajareoka yaᵽatiyarĩji yaᵽarijayurã maime maaoka. 20 “Tuᵽarãka rĩrãkibiritiiki ñime”, ãrĩriᵽotojo, aᵽika kire yi'yukate ĩariᵽe'yoiki ᵽuri ᵽakirimaji kime. Wããrõ'õrã imarãte wayuĩabeyuka ᵽuri, wããrõ'õrãja imabeyuka Tuᵽarãteoka yaᵽawãrũbeyuka kime. 21 Ikuᵽaka Tuᵽarãte mare jã'meka: “Yire mija yaᵽarãkareka Jesúre yi'yurãteoka mija wayuĩabe.”