5
“Aᵽerãte ba'iaja baawa'ri, wayuoka baabeyurã ba'iaja jũarãñurã”, Santiagore ãrĩka
Dakoa wayuoka baabeyurã imariᵽotojo Tuᵽarãte yi'ribeyurã, yire mija ã'mitiritiyabe. Ñamajĩ ba'iaja jũarũkirã imarĩ ba'itakaja ᵽuᵽaribaraka mija imabe. Mia je'e, ritaja mija rikaika rabaika uᵽaka sime. Suᵽabatirã, jía jariroaka mija rikakoᵽeikaoka butu ba'arikaro'siji sime. Suᵽabatirã mija oro, i'suᵽakajaoka mija niñerũ rĩkimakaja tõᵽotirã samija jietaruᵽamaka bitamarĩka uᵽaka sajayu. I'suᵽaka simamaka ĩawa'ri “Wayuoka baairãte saᵽi najeyobaari imakoᵽeyu”, aᵽerãte mijareka ãrĩrãñu. No'ojĩrãmarĩaja wejetiyia seyarũkia jariwa'riko'omakaja rĩkimabaji niñerũ mija mo'arijayu. Saᵽi ãrĩwa'ri ba'iaja baarika tiyibeyurõ'õrã a'rirũkirãja mija ime. Aᵽea, mija õteriki rioa ba'iraberimajare waᵽaĩjibeyurã mija ime. I'suᵽaka mija baaika ĩaiki kime Tuᵽarã. Suᵽabatirã “Jia naro'si yija ba'irabeko'omakaja, yijare nawaᵽaĩjibeyu”, mijareka nañua ã'mitiyuka kime. 5-6 Suᵽabatirã ba'iaja baabeyurãteje mija okabaarijayu ĩᵽarimarã wãjitãji. I'suᵽaka nare mija baariᵽareareka ĩ'rãrimarã wayuoka baairãteje najããroyika. I'suᵽaka ba'iaja nare mija baamaka, marãkã'ã mabaaberijĩka naro'si simamaka ba'iaja nare mija baaeka narakajeᵽããeka. Dika jariwa'ririmarĩaja rikairã imarĩ õñia mija imatikurijĩkaja mija baariyaᵽaika uᵽakaja baarijayurã mija ime. Ikuᵽaka sime ã'mitirikõrĩ je'e: Wa'ibikirãwẽkoa najããerã baaika ruᵽu rĩkimakaja sanaji'ayu jia ũkirika sajarirãka ᵽoto sajããokaro'si. I'suᵽarã mija imamaka “Õñia nimarõ'õjĩtejĩka takaja jia nimakoᵽeyu, ba'iaja jũarũkirã imariᵽotojo”, Tuᵽarãte mijareka ãñu.
Ba'iaja jũariᵽotojo Tuᵽarãte yi'riwa'ri samarakajeᵽããye'e
Yijeyomarã wãtaka ñoñurã, mae aᵽea ate mijare yibojaerã baayu. Ã'mitirikõrĩ je'e: Aᵽerãte ba'iaja mijare baariwã'imarĩko'omakaja Maiᵽamakire i'tarũkia ᵽuᵽajoabaraka kiyaᵽaika uᵽakaja baabaraka mija imarijaᵽe. Mia aᵽea, ikuᵽaka õterikia õterimajire ime: Sakiõterãka be'erõ'õ ᵽu'erõ'õ seyarãka ᵽoto “Jãjia yiro'si jariwa'ri jia saruirãñu je'e”, ãrĩwa'ri jajumarĩaja sakita'ayu. I'suᵽakajaoka mija imarijaᵽe mijaoka, Maiᵽamakire ᵽe'rietarũkia ta'abaraka kiyaᵽaika uᵽaka baarija'atabekaja. “No'ojĩrãmarĩaja sajariwa'yu ᵽo'imajare baaika mirãka ĩarĩ ketarũkia”, ãrĩwa'ri i'suᵽaka mija imabe.
Yijeyomarã, “Ba'iaja baarimajarata nime”, ãᵽaraka Tuᵽarãte yi'yurãreka jaibu'abekaja mija imabe, sawaᵽa Maiᵽamakite ba'iaja mijare jũarũjekoreka. “No'ojĩrãmarĩaja sajariwa'yu kiᵽe'rietarũkia”, ãrĩwa'ri i'suᵽaka mijare ñañu. 10 Yijeyomarã, ã'mitirikõrĩ je'e. Ikuᵽaka nimaeka Tuᵽarãro'si bojaĩjirimaja: Ba'iaja ᵽo'imajare nare baako'omakaja, sarakajeᵽããbaraka Tuᵽarãro'si bojaĩjirijaᵽaraka nimaeka. I'suᵽaka nimaeka simamaka nimaeka uᵽakaja mija imabe mijaro'si. 11 Õrĩkõrĩ je'e: Ba'iaja jũariᵽotojo Tuᵽarãte yi'riwa'ri sarakajeᵽããrijayurãreka “Jiirã nime Tuᵽarã ñakoareka”, ãñurã maime. I'suᵽaka kimaeka Job imaroyikaki kiro'si. Ĩ'rãba'imarĩa ba'iaja jũariᵽotojo Tuᵽarãte yi'ririja'atabeyuka kimaeka. Suᵽa imarĩ ba'iaja kijũaeka be'erõ'õᵽi ᵽuri jia imarika kitõᵽoeka õñurã mija ime. Suᵽa simamaka “Mare wayuĩatiyaiki imarĩ, jia Tuᵽarãte mare baarũkirã maime”, ãñurã mija ime.
12 Yijeyomarã ikuᵽaka sime aᵽea imatiyaikakaka: “Ikuᵽaka yija baarãñu”, mija ãñu be'erõ'õ simauᵽakaja mija baarijaᵽe. Rita mija ãñua, “Tuᵽarã ᵽariji õñuka yija ãñua”, mija ãrĩa'si. Suᵽa imarĩ rita ãrĩrijayurã mija imamaka, “Jee”, mija ãrĩrãka, “Jẽno'o”, mija ãrĩrãkaoka, mijare nayi'rirãñu. I'suᵽaka imarã mija imamaka, sawaᵽa Tuᵽarãte mijare jẽñebesarãñu.
Ikuᵽaka sime Tuᵽarãte yi'riwa'ri kire jẽñerika
13 Aᵽea mia. Ka'wisika mija jũaika ᵽoto, “Tuᵽarã, yire mijeyobaabe”, kire mija ãrĩrijaᵽe. I'suᵽakajaoka jĩjimaka mija imarãka ᵽoto Tuᵽarãte jiyiᵽuᵽayeebaraka mija bayakoyabe. 14-15 I'suᵽakajaoka ĩ'rĩkate wãmarĩa jarirãka ᵽoto Cristorika yi'yurãte imaruᵽutarimajare mija akabe. Nare mija akamaka wãmarĩa imaki ᵽõ'irã etatirã kũᵽajĩ iyebaka kiᵽo'iarã nabu'arãñu. Suᵽabatirã “Marãkã'ã baawãrũberiwa'ri Tuᵽarã ᵽuri kire tããrãki”, ãrĩwa'ri kire najẽñemaka, wãmarĩa imakite jãjirãñu. Suᵽabatirã ba'iaja kibaaeka kireka imajĩkarekaoka sareka kire kiwayuĩarãñu. 16 I'suᵽaka wayuĩaiki Tuᵽarãte imamaka ba'iaja mija baaika mija bojabu'abe. Samija bojabu'arãka be'erõ'õᵽi mija tiyiaja Tuᵽarãte mija jẽñebe sareka mijare kijieokaro'si. Tuᵽarãte yaᵽaika uᵽakaja jiiᵽuᵽarã maimarãkareka, kire majẽñeika uᵽakaja jiaᵽi mare ã'mitiritirã tẽrĩwa'ribaji mare jeyobaarũkika kime. 17 Tuᵽarãro'si bojaĩjirimaji, Elías imaroyirekaki, muᵽaka ᵽo'imajiji imaekaki kiro'si. I'suᵽaka imariᵽotojo, Israel ka'iarã okoa jaririka yaᵽaberiwa'ri Tuᵽarãte kijẽñeka uᵽakaja, maekarakakuri wejejẽ'rã aᵽejẽ'rã ñe'metãjirõ'õjĩrã okoa jariberika. 18 I'suᵽaka simaeka be'erõ'õ, torã okoa jaririka yaᵽawa'ri Tuᵽarãte kijẽñemaka okoa jarika ate. I'suᵽaka sabaaeka be'erõ'õᵽi jia õterikia ruika mae.
19-20 Mija ã'mitiᵽe yijeyomarã. Mija watoᵽekarã ĩ'rĩka Tuᵽarãte yaᵽaika uᵽaka imarika õrĩriᵽotojo saja'atawa'ri ba'iaja baarimaji jarijĩkite, mija jeyobaabe. Jia Jesucristore yi'yuka kijariᵽe'aokaro'si kire jeyobaaiki ᵽuri jia kire baarãki. Ika jia mija õᵽe: I'suᵽaka jia kire kijeyobaamaka, rĩkimaka ba'iaja kibaaikareka Tuᵽarãte kire saye'kariarãñu. I'suᵽaka simamaka kireyarãka ᵽoto ba'iaja jũarika tiyibeyurõ'õrã ke'rirũkia imakoᵽeikareka kire kitããrãñu.
I'tojĩrãja sime ruᵽu.